Manželov Rosenbergovcov popravili za špionáž, podiel ich viny je dodnes predmetom diskusií