Úmrtia
634 – Abú Bakr as-Siddíq, prvý legitímny arabský kalif
1241 – Gregor IX., 178. pápež
1280 – Mikuláš III., 188. pápež
1285 – svätý Filip Benicius, taliansky rehoľník
1350 – Filip VI., francúzsky kráľ