Kým sa inšpiroval Hitler pri útoku na východ a kde zhasla Napoleonova sláva? Otestujte sa z histórie