Koľko Európanov skosil mor a akou chorobou trpel Michelangelo? Otestujte sa z histórie