Dokážete priradiť fotografiu k historickej udalosti? Overte si to v kvíze