Vondrišel, Stará Ďala, Feledince, Diosek. Poznáte slovenské mestá a obce podľa ich starých názvov? (kvíz)

Názvy mnohých miest a obcí na Slovensku sa za uplynulé storočie zmenili niekoľkokrát a prakticky vždy to súviselo so zmenou režimu. K najmasovejšiemu premenúvaniu došlo po roku 1948, keď sa moci chopili komunisti. Mimoriadne iniciatívny bol v tomto smere povereník vnútra Daniel Okáli.

V júni 1948 uzrela svetlo sveta ním podpísaná vyhláška číslo A-311/16-II/3-1948, ktorou sa zmenili úradné názvy viac než 700 miest, obcí a osád na Slovensku. Táto vlna zasiahla najmä južné Slovensko, kde obce s maďarskými, alebo poslovenčenými, no maďarsky znejúcimi názvami dostali slovenské pomenovania, zväčša po národných dejateľoch. Podobnému osudu neušli v iných častiach Slovenska sídla s nemeckými názvami.

Viaceré obce a mestá tieto názvy používajú dodnes, niektoré sa však po roku 1989 vrátili k pôvodným.

Skúsili ste už tieto kvízy?