Kde sa Mongolom otvorila brána do Uhorska a čo urobil Štúr na Devíne? Otestujte sa z histórie