Kde sa v Uhorsku učilo po slovensky a prečo sa delila monarchia? Otestujte sa z ôsmackeho dejepisu