Absurdná triáda „tresčích vojen“: Ako sa pre rybolov tasili zbrane a napínali svaly