Keď zaútočil americký chrobák. Premnoženie pásavky zemiakovej rozpútalo propagandistickú kampaň