Východonemecký režim nezachránilo ani zatvorenie hraníc, tisíce ľudí si cestu k slobode našli