Hospodárstvo podľa Stalina: Moskva svojim satelitom diktovala, čo budú vyrábať a komu to predajú