Prvý podzemný jadrový výbuch zachytili seizmické prístroje na celom svete

V rámci operácie, ktorá niesla označenie Rainier, explodovala 19. septembra 1957 v tuneli v hĺbke 274 metrov pod zemským povrchom nálož o sile 1,7 kilotony. Výbuch, ktorý mohli zaznamenať seizmológovia na celom svete pomocou bežných prístrojov, spôsobil odparenie horniny a vznik dutiny s priemerom 30 metrov. Tým, že nálož explodovala pod zemským povrchom, nedošlo k produkcii rádioaktívneho spadu, ani k úniku produktov štiepenia do atmosféry.

Rainier sa stal prototypom väčších a výkonnejších testov, ktoré získali na dôležitosti po uzavretí dohody zakazujúcej všetky jadrové skúšky s výnimkou podzemných. Bol súčasťou série 29 podobných testov (21. v poradí), ktoré sa uskutočnili od 28. mája do 7. októbra 1957 pod úhrnným názvom Operácia Plumbbob. Americké ministerstvo obrany ju využilo na urýchlenie vojenského výcviku pre prípad atómovej vojny a súčasne prebiehal výskum účinkov jadrových výbuchov.

Cvičenia sa zúčastnilo približne 18-tisíc príslušníkov americkej armády, letectva a námorníctva. Jedným z cieľov bolo zistiť, ako bude priemerný vojak v bojovom poli fyzicky i psychicky reagovať na jadrové explózie.

Okrem ľudí bolo do jadrových skúšok zapojených aj takmer 1 200 ošípaných. Testovali na nich napríklad materiály, ktoré mohli organizmus ochrániť pred účinkami radiácie. Zvieratá síce testy prežili, až na osemdesiatich percentách povrchu tela však utrpeli popáleniny tretieho stupňa.

Zdroj: Youtube

​Séria testovacích výbuchov Plumbbob sa uskutočnila v čase, keď Spojené štáty súťažili so Sovietskym zväzom v jadrovom zbrojení. V roku 1963 došlo k podpisu zmluvy o obmedzení nukleárnych testov, boli zakázané skúšky jadrových zbraní vo vzduchu, vo vode a vo vesmíre. V rokoch 1951 až 1992 sa v podzemí nevadskej púšte uskutočnilo 928 testov.

Zmluvu o všeobecnom zákaze jadrových skúšok napokon prijalo 50. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov 10. septembra 1996. Slovenská republika ju ratifikovala v marci 1998 ako deviaty štát v poradí.

Úplne prvá atómová zbraň na svete bola výsledkom projektu Manhattan, vyrobili ju USA a vyskúšali 16. júla 1945 v americkom štáte Nové Mexiko. O niekoľko týždňov neskôr, 6. augusta 1945, zhodili Američania atómovú bombu Little Boy na japonskú Hirošimu a o tri dni neskôr dopadla bomba Fat Man na japonské Nagasaki. Zahynulo 200-tisíc ľudí a 15. augusta 1945 Japonsko kapitulovalo. Vojna v Tichomorí, ktorá bola súčasťou druhej svetovej vojny, sa tak skončila.

Zdroj: Wikipedia