Keď americký Sever bojoval s Juhom: Yankeeovia a rebeli sa pretekali aj v technike a nápadoch