Prekliaty Baudelaire: Únik z reality hľadal v neviazanom živote, daň za to bola vysoká