Krutý uzurpátor Keraunos: K moci kráčal cez mŕtvoly svojich blízkych, tešil sa z nej ale krátko