Učenec, ktorý ako prvý zmeral výšku pyramíd. Táles z Milétu ukázal, že aj filozof môže ľahko zbohatnúť