Mučeník, ale aj cirkvou odvrhnutý heretik. Origenes vytvoril jednu z najznámejších legiend histórie