Sultán, ktorého prezývali Hrozný: Selim dal vyvraždiť celú svoju rodinu, žiť nechal iba jedného syna