Pre Napoleona boli jeho vojaci ochotní kedykoľvek zomrieť, okolo jeho smrti sú dohady dodnes