Keď aj Spojené štáty mali cisára: Norton I. vládol dekrétmi, niektoré jeho vízie sa aj naplnili