Ruský sociálny experiment, ktorý nemohol vyjsť: Z vojakov boli zlí roľníci a z roľníkov mizerní vojaci