Monte Christov abbé Faria: Románový hrdina skutočne žil, lenže inak, než to opísal Dumas