Z Afriky odvliekli do otroctva 20 miliónov ľudí, polovica z nich cestu do Ameriky neprežila