V tatranskej jaskyni na Slovensku objavili vzácnosť. Mení mapu pravekého osídlenia Európy