Cieľavedomá šľachtičná Polyxena z Lobkovic: Vedela využiť svoj vplyv, ale aj ísť proti prúdu