Profily

13.05.2019

Sloboda bola pre Zoru Jesenskú na prvom mieste, komunisti chceli jej meno vymazať z dejín