Zakladateľ moderny: Galandove diela sa predávajú za desaťtisíce eur, on sám si slávu ani bohatstvo neužil