Nenávidel dobu, v ktorej žil. Tvorca Malého princa rátal s tým, že zmizne