Nenávidený i zbožňovaný Masaryk. Stal sa nielen symbolom štátu, ale aj jeho problémov