Hýbateľa slovenskej kultúry roky ničila ťažká choroba, nepokoj prekonával pracovným vypätím