Génius maľby Ladislav Mednyánszky: Aby sa v nej zdokonalil, odišiel dobrovoľne na front