Ho Či Min sa stal ikonou Vietnamu, jeho posledné želanie ale nerešpektovali