Architekt Alfréd Piffl: Zachránil Bratislavský hrad, komunisti sa mu odmenili väzením