Slovenský Don Quijote: Majerník radšej hladoval, než by sa nechal odtrhnúť od maľovania