Mág divadla Moliére: Výnimočný dramatik stvoril diela, ktoré sú aktuálne a úspešné dodnes