Symbol sovietskej gerontokracie a stagnácie: Brežnev miloval medaily a siahodlhé prejavy