Komunisti ho väznili a mučili, no nikdy ho nezlomili. Toto je príbeh uznávaného slovenského básnika