Mystik a básnik Hroboň: Veľkosť a originalitu jeho diela štúrovci nikdy neuznali

Duchovný svet mu bol bližší než ten reálny a mystika ho odviedla od ľudí. Veril, že prioritou Boha pred svetom, ducha nad telom, citu a viery pred rozumom si ľudstvo dokáže zachovať morálne hodnoty. Vytvoril básnické veľdielo, ktoré neprijali jeho súčasníci. Byť zaznávaným sa mu stalo poslaním. Básnik mesianizmu, Samo Bohdan Hroboň.

Neoplýval lyrizmom Jána Bottu, revolučnosťou Janka Kráľa či pragmatizmom Ľudovíta Štúra. So štúrovcami spolupracoval, ale nikdy neuznali veľkosť a originalitu jeho diela. Pre zvláštny literárny jazyk, prepiaty sklon k náboženskému mysticizmu a experimentálne obdobie v jeho tvorbe patrí k najzaujímavejším, ale aj k najviac neprijatým slovenským básnikom.

Počas života mu nevyšla ani jedna kniha, básne sa objavovali len sporadicky a trvalo veľmi dlho aj po jeho smrti, kým sa začalo vnímať jeho dielo s rešpektom.

„Hroboň natoľko predbehol svoju dobu, že súčasníci považovali jeho poéziu za temnú, nezrozumiteľnú, bludnú. Čas však potvrdil opak,“ takto sa o ňom vyjadril básnik, prekladateľ a esejista Vlastimil Kovalčík, zostavovateľ jedného z Hroboňových básnických výberov Slovospytné snovidmy.

Pochádzal z Liptovskej Sielnice, z rodiny evanjelického farára Jakuba Hroboňa, ktorý mal spolu s manželkou Teréziou sedem detí. Tradícia kazateľstva sa v tomto rode udržala vyše dvesto rokov.

Samo Bohdan Hroboň, ktorý sa narodil 27. augusta 1820, sa kňazom nestal, všetku svoju tvorivú silu vložil do literatúry, do tvorby veľbásní, ako ich sám nazýval, ktorými oslavoval Boha a národné myšlienky. Už počas štúdia na lýceu v Sajó-Gemeri sa venoval písaniu poézie, no až v Levoči sa začína prvá významná etapa v jeho literárnom živote.

Spočiatku písal po latinsky, o čom svedči zachovaný zborník Exertitia styli ligati. Neskôr prešiel do češtiny, pod výrazným vplyvom Jána Kollára a Jána Hollého. Sám sa o týchto prvotinách publikovaných v českom jazyku vyjadril vo svojich denníkoch: „Pracujmež jenom v jednom duchu a k jednomu cili u Tatry svaté i u Vltavy stříbropěné a jistě nás ani -e ani -a ani -i ani -ja nerozbratři a nerozdvojí.“

Štúrovcov sklamal

V štúdiách pokračoval v Bratislave, kde svoj entuziazmus pre veci národné rozdrobil medzi literárnu a organizačnú činnosť na Katedre československej reči a literatúry. Mal veľké ambície a dával si tie najvyššie ciele.

V devätnástich rokoch zaznamenal medzi svoje životné plány: naučiť sa sedem jazykov, zvládnuť vedy o hudbe a maliarstve, hrať na niekoľkých hudobných nástrojoch, osvojiť si poznatky z histórie, matematiky, fyziky, zo zemepisu a získať znalosti zo záhradníctva a z včelárstva.

​Vzorom mu bol Ježiš Kristus, ale prekvapujúco aj Napoleon. Stal sa členom Slovenskej spoločnosti, v ktorej pracoval ako zostavovateľ a tiež prispievateľ almanachu Jitřenka. Keď almanach vyšiel, osočovanie maďarskej tlače bolo nepríjemné, ale slovenskí národní buditelia spozorneli a začali si viac všímať jeho talent. Tým väčšmi zarezonovalo rozhodnutie písať v štúrovskej slovenčine, nielen pre príklon k ľudovej slovesnosti, ale aj tým, ako v týchto žánroch (duma, pieseň a spevy) pružne reagoval na spoločenské a politické pomery.

Už vtedy sa však ukázalo, že forma ľudovej piesne mala väčšie ohlasy než Hroboňove básne s komplikovanou formou a významom. V istom zmysle chcel nadviazať na Kollárovu Slávy dcéru, no v jeho predstave sa zjednotenie Slovanov nemalo udiať len spojením jednotlivých národov, ale v ich duchovnom prepojení s Bohom. Veršami rozvíjal myšlienku, že slovanský svet povstane v Tatrách, ktoré miloval a volal ich „Tatry svaté“. V ich majestátnosti nachádzal harmóniu medzi tým, čo je na zemi a čo nad nebeskou klenbou.

Kroniky spomínajú na slávny národný výstup na Kriváň zo dňa 16. augusta v roku 1841, ktorý Hroboň absolvoval so štúrovskou družinou. Štúra obdivoval a ich sympatie boli vzájomné. Podľa jeho vzoru odišiel študovať na univerzitu do nemeckého Halle v roku 1842.

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 69% na dočítanie.

Nedozvedeli ste sa všetko?

Digitálne predplatné

Získajte prístup ku kompletnému obsahu

KÚPIŤ

Už máte predplatné?
Prihláste sa

Tento článok ste dočítali vďaka tomu, že ste predplatiteľom Hospodárskych novín. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku.