Bol chorý zlom a vždy sa na niečo hral. Túžbu po moci podporovali u Hitlera komplexy z neúspechov