Mal to byť raj na zemi. Sovietom chceli pomôcť budovať socializmus, mnohí však skončili v gulagoch