Štefánik celý život bojoval proti nepriazni osudu, rešpekt si získal doma i vo svete