Pápež, ktorý prelamoval tabu. Ján Pavol II. si ihneď získal obrovskú popularitu