Na Slovensku sa národné divadlo rodilo ťažko, jeho základ napokon položil český súbor