Ozbrojené zložky čakali v novembri 1989 na rozkaz k zásahu, ŠtB chcela spustiť rozsiahle zatýkanie