Keď mlčiaca väčšina zrušila zmluvu s režimom: Československo zaostávalo, ľudia toho už mali dosť