Podkarpatská Rus z pripojenia k Československu profitovala, problémom bola jej autonómia