Slovensko si pred sto rokmi na nové pomery privykalo ťažko, bojovalo sa aj o jazyk