Za záhadnou smrťou priekopníka transfúzie mohla byť politika, bol na Stalinovej čiernej listine