Slovenský štát vyhlásili pred 80 rokmi, Hitlerovi poslúžil ešte skôr, ako vznikol